Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 156

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Päijät-Hämeen kulttuurin ohjelman valmistelutilanne

 

Maakuntahallitus 15.11.2022 § 156  

147/15.00.10.01/2022  

 

 

Päijät-Hämeen liitto on elokuussa 2022 käynnistänyt maakunnan yhteisen kulttuuriohjelman kokoamisen. Ohjelmaa on työstetty asiantuntijatyöpajoissa 26.9. ja 31.10. Työpajoissa on ollut osallistujia mm. kuntien henkilöstöä kulttuuri-, kirjasto- ja museoaloilta, taiteilijoita, LAB-ammattikorkeakoulun ja koulutuskeskus Salpauksen henkilöstöä sekä asiantuntijoita Taiteen edistämiskeskuksesta. Tausta-aineistoa on kerätty eri kohderyhmille suunnatuissa työpajoissa Lahdessa, Kärkölässä ja Iitissä sekä verkkokyselyllä, joka on avoinna 10.11. saakka. Ohjelma valmistuu avoimesti kommentoitavaksi loppuvuoden aikana ja tulee maakuntahallitukselle hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2023.

 

Valmistelun aikana on noussut eri yhteyksissä esiin, että kulttuuritoimijoilla ei ole maakunnassa vakiintuneita laajoja yhteistyörakenteita. Tämä saattaa olla taustatekijänä havainnossa, jonka mukaan päijäthämäläiset kulttuuritoimijat eivät ole menestyneet kansallisissa kulttuurialan rahoitushauissa viime vuosina kovin hyvin. Päijät-Häme ja Kainuu ovat myös viimeiset maakunnat Suomessa, joissa ei toimi alueellista kulttuurihyvinvoinnin koordinointiin keskittyvää Taikusydän-verkostoa.

 

Kulttuurin ei voida sanoa olevan maakunnassa marginaalissa. Malva-museo siivitti matkailukesän 2022 ennätystuloksiin majoitusvuorokausissa mitattuna. Maakunta on täynnä lukuisia esimerkkejä elävästä kulttuurista sekä jo syntyneistä yhteistyön muodoista. Päijäthämäläisten kulttuurisuhteeseen kuuluu läheisesti luonto ja liikunta. Maakunnassa on työpajojen kautta esiin noussut vahva tahto tehdä asioita yhdessä raja-aitoja rakentamatta. Kehittämistyölle on maakunnassa vahva potentiaali, mutta siltä puuttuu vakiintuneet rakenteet.

 

Taloustutkimuksen mukaan vuonna 2020 kulttuurialan tuotos Päijät-Hämeessä 201 miljoonaa euroa ja alan työllisyysvaikutus oli 1458 henkilötyövuotta.

 

Taustatyön perusteella kulttuuriohjelman keskiöön on nousemassa kehittämistyön sitominen kestävän kehityksen neljään pääperiaatteeseen eli kulttuurisen, sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden kehittämiseen. Ohjelman toimenpide-ehdotukset tullaan jäsentämään näiden näkökulmien alle. Näkökulma valikoitui maakunnan älykkään erikoistumisen strategian läpileikkaavaan kestävyyskärjen, ohjelmatyön taustalle tehdyn kirjallisten materiaalien analyysin sekä maakunnan hiilineutraaliustavoitteiden pohjalta.

 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut projektikoordinaattori Joonas Pokkinen, puh. 044 077 3466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Päijät-Hämeen kulttuurin ohjelman valmistelutilanteen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa