Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lausunto Keski-Suomen maakuntakaava 2040 -kaavaehdotuksesta

 

Maakuntahallitus 09.10.2023 § 123  

69/15.01.02/2022  

 

Keski-Suomen liitto pyytää lausuntoa Keski-Suomen maakuntakaava 2040 -kaavaehdotuksesta.

 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 -viranomaisehdotuksesta pyydettiin lausunnot ja järjestettiin viranomaisneuvottelu 14.6.2023, jonka jälkeen kaavaehdotukseen on tehty muutoksia. Tarkistettu ehdotus on asetettu nähtäville 8.9.-9.10.2023 väliseksi ajaksi.

 

Ehdotusvaiheen aineistoihin voi tutustua Keski-Suomen verkkosivuilla: https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/

 

 

 

Valmistelija Erityisasiantuntija Kaisa Torri, p. 040 7747060

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:"Päijät-Hämeen liitto toi sekä viranomaisneuvottelussa että viranomaisehdotuksesta antamassaan lausunnossa esille tarpeen keskustella maakuntien rajalle sijoittuvasta tuulivoimasta. Keski-Suomessa Luhangan alueella on toiminnassa olevat kuusi (6) Latamäen tuulivoimalaa lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä maakuntarajasta. Päijät-Hämeen puolella toteutettu tuulivoimaselvitys osoitti tuulivoimalle potentiaalisesti soveltuvan alueen Latamäen olemassa olevien tuulivoimaloiden läheisyyteen Hartolan puolelle. Aiemmin viranomaisneuvotteluissakin todetun mukaisesti, mikäli kaksi pientä alle seudullisen kokoluokan hanketta sijoittuu lähekkäin, tulisi niitä arvioida seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena.

Päijät-Hämeen liitto olisi toivonut Latamäen aluekokonaisuuden sanallista avaamista selkeämmin ja perusteluja alueen osoittamatta jättämiselle Keski-Suomen vaihemaakuntakaavassa."

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa