Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Merimerkit

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 124  

265/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Osatoteuttaja: Turun yliopisto

Hakemusnumero: 400103, ryhmähanketunnus R-00018

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.9.2022-31.8.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankeen tavoitteet:

Merimerkit hankkeen päätavoitteena on vahvistaa meriteollisuusyritysten kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja resilienssiä tuottamalla uusia ratkaisuja verkostossa tapahtuvan vastuullisuutta tukevan innovoinnin edistämiseksi huomioimalla rakennettavien toimintamallien taloudelliset, ympäristölliset ja liiketoimintakohtaiset painotukset. On todettu, että telakoiden toimittajaverkostossa on valmiuksia integroida vastuullisuustietoa laivanrakennusalan prosesseihin, ja keskinäinen luottamus on korkealla, mutta tavoitteellinen yhteiskehittäminen ja tiedon vaihto ovat yhä hajanaista. Käsillä olevalla hankkeella pyritään vastaamaan tavoitteellisen yhteiskehittämisen ja tiedon vaihdon hajanaisuuteen.

Hankkeen toimenpiteet:

Tavoitteeseen pyritään tiivistämällä erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomen alueen yritysten välistä ylimaakunnallista yhteistyötä osatavoitteiden kautta. Meriteollisuus on kasvussa oleva globaali toimiala, joka tarjoaa isoja liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia alalla jo toimiville ja uusille yrityksille. Meriteollisuus pitää sisällään erilaisten alusten, kelluvien rakenteiden ja offshoreen liittyvien ratkaisujen rakentamista, kuten esimerkiksi risteilijät, autolautat, erikois- ja monitoimialukset, superjahdit sekä öljynporauslautat, merituulen ja aaltovoiman hyödyntäminen. Vastuullisuuden merkitys kasvaa koko ajan meriteollisuudessa. Vastuullisuuden mukaantulo laivanrakennukseen tarkoittaa sen huomioimista niin materiaalivalinnoissa kuin valmistusprosesseissa eli vastuullisuuteen perustuvaa arvonluontia. Käynnissä oleva vihreä siirtymä tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia alalle ja yritykset kehittävät jatkuvasti vastuullisuuttaan. Vastuullisuus muodostaa tärkeän toiminnan kulmakiven hankkeen yrityksille, kuten esimerkiksi telakoille Meyer Turku Oy:lle sekä Rauma Marine Constructions Oy:lle sekä heidän verkostokumppaneilleen.

 

Kustannusarvio Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, €

Palkkakustannukset 200 730

Matkakustannukset 34 432

Ostopalvelut  112 500

Muut kustannukset  16 500

Flat rate 7 %  25 492

Kustannukset yhteensä 389 654

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                      272 757 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus          116 897

Rahoitus yhteensä 389 654

 

Rahoittajan arvio

Kolmen maakunnan yhteinen ryhmähanke (Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta) pyrkii paitsi vahvistamaan meriteollisuusyritysten kilpailukykyä myös tuottamaan meriteollisuudelle uusia entistä vastuullisempia ratkaisuja laivanrakennukseen. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota erityisesti materiaalivalintoihin taloudellisten ja liiketoimintaa tukevien painotusten rinnalle. Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston ja LADEC:n kesken siten, että kaikkien kolmen maakunnan alueen osaaminen tukisi toisiaan. Hanke vahvistaa ja kehittää etelä- ja länsisuomalaisten yritysten yhteistyötä ja edistää niiden pääsymahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille. Suunnitellut toimenpiteet eivät ole pilkottavissa erillisiksi hankkeiksi hankesuunnitelman asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, joten Päijät-Hämeen rahoitus edellyttää myös muiden maakuntien osallistumista rahoitukseen. LADEC:n osahanke sisältää kuitenkin myös toimia, joita on rahoitettu jo aiemmilla hankkeilla ja hankkeen edetessä rahoitukseen tämä huomioidaan sekä sisällössä että kustannusarviossa. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkeä valmistus.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Merimerkit -hankkeen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n osahankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 272 757 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi maakuntahallituksen II varapuheenjohtaja Matti Mäntylä.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa