Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): KEPA Kestävä tuotekehitys Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden tarpeisiin

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 123  

264/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 400922

Toimintalinja : 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.9.2022-28.2.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa merkittävästi Päijät-Hämeen yritysten kykyä hyödyntää muotoilua ja tuotekehitystä ja sitä kautta yritysten kilpailukykyä, kestävyyttä ja vastuullisuutta.

Hankkeen toimenpiteet:

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiassa sekä muotoilun tiekartassa korostuu kestävyys ja vastuullisuus läpileikkaavana tavoitteena sekä muotoilun hyödyntämisen merkittävä kasvu yritysten liiketoiminnan arvonluojana. Hankkeessa kohderyhmänä on valmistavan teollisuuden yritykset Päijät-Hämeessä, joiden kilpailu- ja uudistumiskykyä ja edellytyksiä vihreään siirtymään kehitetään erityisesti kestävän tuotekehityksen avulla. Hankkeessa myös vahvistetaan LAB-ammattikorkeakoulun roolia Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden ja pk-yritysten kestävän liiketoiminnan kehityskumppanina sekä rakennetaan konkreettinen, skaalautuva ja ketterä yhteistyömalli, joilla vastataan alueen TKI- ja tuotekehitystarpeisiin. Yhteistyö rakentuu korkeakoulun, suunnittelualojen ammattilaisten ja yritysten kesken. Hankkeessa kartoitetaan tuotekehitys- ja muotoilutarpeita Päijät-Hämeessä ja toteutetaan konkreettisia tuotekehityspilotteja valmistavan teollisuuden yritysten kanssa. Niiden avulla testataan ja kehitetään edelleen yhteistoimintamallia. Tuloksena syntyy tuotekehitys- ja muotoilutarpeiden yhteenvetoraportti yrityshaastatteluista sekä esimerkkikonseptit yhteistyöyritysten pilotoinneista sekä muotoilutoimistosimulaatio päijäthämäläisten yritysten tarpeisiin.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 318 200

Flat rate 40 % 127 280

Kustannukset yhteensä 445 480

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                       356 384 (80 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus            89 096

Rahoitus yhteensä 445 480

 

Rahoittajan arvio

Hanke perustaa tarpeensa Päijät-Hämeen valittuihin strategioihin kuten vihreään siirtymään ja kehittämisen kärkiin. Päätavoitteena on kasvattaa Päijät-Hämeen yritysten kykyä hyödyntää muotoilua ja tuotekehitystä ja siten parantaa yritysten kilpailukykyä, kestävyyttä ja vastuullisuutta. Älykkään erikoistumisen strategiaa luvataan konkretisoida käytännön toimenpiteiksi. Hanke hyödyntää aiemman toisen toteuttajan ja onnistuneen hankkeen tuloksia ja tukee kestävän tuotesuunnittelun sekä -kehityksen näkökulman kautta erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksiä, jotka ovat tärkeä kohderyhmä teollisuuden uusiutumisen kannalta. Tavoitteena on myös edistää tuotekehityksen ja muotoilun osaajien työllistymistä alueen yrityksiin. Yleisesti hyödynnettävänä tuloksena on odotettavissa valmistavalle teollisuudelle suunnattu TKI-palvelumalli. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkeä valmistus.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle KEPA Kestävä tuotekehitys Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden tarpeisiin -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 356 384 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa