Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): DIH 2.0 Päijät-Häme

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 126  

269/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 400672

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Hankeaika: 1.1.2023-31.12.2023

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

DIH:ien tarkoituksena on olla keskitettyjä palvelupisteitä, jotka auttavat yrityksiä kehittymään kilpailukykyisemmiksi liiketoiminta- ja tuotantoprosesseissaan, tuotteissaan tai palveluissaan digitalisaatiota hyödyntämällä. DIH:t toimivat yhden luukun periaatteella, auttaen pk-yrityksiä digiratkaisuissa ja tarjoten etenemissuunnitelmia sekä ohjeita digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi.

Hankkeen toimenpiteet:

Digitaalinen vallankumous tuo pk-yrityksille runsaasti mahdollisuuksia, mutta myös epävarmuutta siitä, mihin teknologioihin tulisi investoida ja miten navigoida tiellä digitalisaation täysimääräiseen hyödyntämiseen. Digitaalista innovaatiokeskittymää (Digital Innovation Hub, DIH) on esitet-ty konseptiksi digitalisaation täyden potentiaalin hyödyntämiseksi pk-yrityksissä. Euroopan komission määritelmän mukaisesti digitaaliset innovaatiohubit rakentuvat seuraavien viiden teeman ympärille: 1) tarjoaa pääsyn digitaalisiin kyvykkyyksiin ja teknologioihin, 2) tarjoaa pääsyn digitaalisten innovaatioiden testausympäristöihin, 3) tarjoaa koulutusta digitalisaation saralla, 4) tarjoaa tukea digitaalisen transformaation rahoituksen hakemiseen, 5) auttaa digitaalisten innovaatioiden tarjoajien ja hyödyntäjien verkostoitumisessa. Hubien toiminnassa painottuu ketterä kehittäminen sekä verkostomainen toimintatapa, jossa on mukana mm. korkeakoulu- ja etujärjestöjä, yrityskiihdyttämöjä, paikallishallintoa sekä palveluntarjoajia. LAB-ammattikorkeakoulu yhdessä LUT-yliopiston kanssa on rakentamassa paikallista digitaalista innovaatiokeskittymää Päijät-Hämeeseen. Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen molempien korkeakoulujen tarjoamat digitaalisten teknologioiden kokeiluekosysteemit sekä soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen pk-yritysten tarpeisiin.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 117 137

Flat rate 40 % 46 855

Kustannukset yhteensä 163 992

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                      131 194 (80 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus             32 798

Rahoitus yhteensä 163 992

 

Rahoittajan arvio

Hankkeen edesauttamana luodaan LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa Päijät-Hämeeseen alueen pk-yrityksiä ja tutkimuskenttää palveleva digitaalinen innovaatiokeskittymä. Keskittymää rakennetaan alati kasvavan ja kehittyvän opiskelija- ja yritysverkostojen kylkeen ja luodaan yksi selkeä kontaktipiste kaikkiin LABin ja LUTin digitalisaatiota edistäviin palveluihin. Yhteistyötä tullaan tekemään myös muiden alueiden DIH:ien tai tutkimuslaitosten kanssa, jolloin yrityksillä on mahdollisuudet saada osaamishyötyjä yli maakuntarajojen. Hankkeella jatketaan tiedostettua tarvetta tuoda yritykset lähemmäs korkeakouluissa tapahtuvaa kehitystoimintaa. Hankkeessa yritysten määrä jäänee vielä sen verran vähäiseksi, että toteuttajilta on odotettava toiminnan jatkuvaa kehittämistä myös hankkeen jälkeen. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.2. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle DIH 2.0 Päijät-Häme -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 131 194 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa