Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): LIPA - Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 127  

272/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttaja: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 400046, 400408, ryhmähanketunnus R-00114

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Hankeaika: 1.1.2023-31.12.2024

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Tämän hankkeen tavoitteena on, että liikunta-alan yritykset tuottavat uusia tai uudistettuja liikuntapalveluita asiakaslähtöisesti, joilla saavutetaan uusia palveluiden asiakkaita ja/tai asiakasryhmiä ja vaikutetaan näin myönteisesti yrityksen liiketoimintaan. Uusien palvelujen kehittämisessä huomioidaan niin palveluprosessi, markkinointi kuin asiakkaan kohtaaminen.

Hankkeen toimenpiteet:

Koronapandemia on vaikuttanut liikunta-alan liiketoimintaan merkittävästi ja yhä useampi aikaisemmin kuntosalilla ja/tai ryhmäliikunnassa käynyt on siirtynyt kävelyyn ja muuhun omaehtoiseen (ulko)liikuntaan. Tavoitteeseen päästäkseen hankkeessa kehitetään liikuntapalvelumuotoiluprosessi, jota hankkeen aikana pilotoidaan kohdeyrityksissä ja edelleen kehitetään siten, että se voidaan kuvata hankkeen lopuksi. Hankkeessa kehitetään myös vuorovaikutusvalmennus liikunta-alan yritysten työntekijöiden asiakkaiden kohtaamisen kehittämiseksi. Vuorovaikutusvalmennuksen kautta työntekijät osaavat tunnistaa entistä paremmin oman vuorovaikutustyylinsä ja dialogitaitonsa. Ohjaavat tiedostavat myös asiakkaiden erilaiset tarpeet ja tavan olla ohjattavana. Nämä tukevat asiakaskokemuksen syntyä ja asiakkaiden sitoutumista palveluun. Hanke tiivistää myös ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä liikunta-alan yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi ja osaamisen jakamiseksi.

 

Kustannusarvio Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, €

Palkkakustannukset 161 638

Flat rate 40 % 64 656

Kustannukset yhteensä 226 294

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                       181 036 (80 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus             45 258

Rahoitus yhteensä 226 294

 

 

Kustannusarvio Lab-ammattikorkeakoulu, €

Palkkakustannukset 118 812

Flat rate 40 % 47 524

Kustannukset yhteensä 166 336

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                       133 068 (80 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus             33 268

Rahoitus yhteensä 166 336

 

Rahoittajan arvio

Haaga-Helian ja Lab-ammattikorkeakoulun yhteisellä tekemisellä tartutaan edelleen koronan vaikuttamaan kuntosaliliikunta- ja ryhmäliikkujien määrän vähenemiseen. Hankkeen avulla kannustetaan yrityksiä kehittämään uusia ja paranneltuja liikuntapalveluja käyttäjälähtöisesti. Samalla tiivistetään ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä toimialalla, jolla ei ole välttämättä aikaisempaa tietoa millaisia mahdollisuuksia yhteistyökorkeakoulujen kanssa voisi tarjota. Toteuttajilla on taustalla alan tutkimusta, aiempia hankkeita ja valmiina tiedossa yrityksiä, joilla valmiudet osallistua hankkeeseen. Hanke parantaa pk-yritysten innovointi- ja markkinavalmiuksia ja edistää liikunta-alan yritysten kannattavuutta sekä maakunnan yleistä terveyttä. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.3. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkeä sportti.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle  LIPA - Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 314 104 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa