Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): JALOSTA YRITYKSESI KASVUUN - TKI-strategia valmistavan teollisuuden kasvumoottorina

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 128  

273/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Hakemusnumero: 400032

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Hankeaika: 1.8.2022-31.7.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hanke todistaa selkeän strategian merkityksen tuloksellisen TKI-toiminnan toteuttamisessa ja tuloksellisten yhteistyöverkostojen luomisessa.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeessa rakennetaan pilotoitava kasvumalli Lahden seudun valmistavan teollisuuden yrityksille. Kasvumallin perustana toimii yritysten strategisen TKI-suunnitelman luominen ja sen johdonmukainen toteuttaminen hankkeen tarjoaman toimintamallin mukaisesti. Hankkeeseen osallistuvalle yritykselle haetaan tarvittava kehitysosaaminen suomalaisesta TKI-toimijaverkostosta kansainvälisiä toimijoita unohtamatta.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 302 735

Matkakustannukset 7 008

Ostopalvelut  250 000

Flat rate 7 %  39 181

Kustannukset yhteensä 598 924

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                       419 248 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus          179 676

Rahoitus yhteensä 598 924

 

Rahoittajan arvio

Vahvasti aiempaan tekemiseen ja kokemukseen perustuen hankkeessa tavoitellaan osallistujayritysten strategisen kyvykkyyden tason nostoa ja erityisesti yritysten TKI-strategian merkityksen kasvua. Hyvinkin intensiivisten ja yrityksiä sitouttavien toimenpiteiden kohderyhmänä ovat Lahden seudun valmistavan teollisuuden yritykset. Varsin tarkkaan määritellyn kohderyhmän kanssa on tarkoitus edetä siten, että yritykset määrittelevät selkeästi omat strategiset tavoitteensa erityisesti TKI-toiminnan osalta. Näin voidaan odottaa, että myös TKI-toimijoilta odotettavat palvelut kyetään määrittelemään entistä tarkemmin ja osuvammin. Hankkeelle on varattu kohderyhmän kokoon nähden hyvinkin merkittävät resurssit sekä hankehenkilöstön että ostopalveluiden avulla, jonka odotetaan näkyvän myös vaikuttavuudessa ja tuloksissa. Tavoitteena on aiempaa selkeästi mittavampi ja tuloksekkaampi yritys-yliopisto- ja korkeakoulujen välinen yhteistyö ja sitä kuvaava strategiamalli. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.3. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkeä valmistus.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle JALOSTA YRITYKSESI KASVUUN - TKI-strategia valmistavan teollisuuden kasvumoottorina -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 419 248 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi maakuntahallituksen II varapuheenjohtaja Matti Mäntylä.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa