Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 138

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (kielteinen): Ligniinipohjaiset formaldehydittömät hartsit, joiden kestävyyttä on parannettu puun liimaussovelluksissa: Kohti ligniinipohjaista kierto- ja biotaloutta

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 138  

279/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Hakemusnumero: 400929

Toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi

Erityistavoite: 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Hankeaika: 1.11.2022-31.10.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Tämän ongelman ratkaisemiseksi tässä hankkeessa on tarkoitus luoda ligniinipohjaisia formaldehydittömiä kestäviä puuliimoja, joilla on korkea biopohjaisuus ja parannettu vedenkestävyysominaisuus sekä sisä- että ulkokäytössä.

Hankkeen toimenpiteet:

Useimmat nykyisin markkinoilla olevat puuliimahartsit on valmistettu uusiutumattomista fossiilipohjaisista polymeereistä, ja ne sisältävät vaarallisia ainesosia, kuten formaldehydiä. Ympäristöhuolien lisääntyessä on pyritty luomaan biopohjaisia ja haitattomia korvaavia aineita. Erilaisista biopolymeereistä ligniiniä, joka on sellunvalmistuksen sivutuote, pidetään tällä hetkellä lupaavana ehdokkaana korvaamaan öljypohjaisia polymeerejä puuliimojen valmistuksessa, johtuen sen uusiutuvista luonnonvaroista, alhaisista kustannuksista, ympäristöystävällisyydestä, erinomaisesta biologisesta hajoavuudesta ja mainioista kemiallisista ominaisuuksista. Useimpien ligniinipohjaisten hartsien todellinen biopohjaisten/kestävien materiaalien pitoisuus on kuitenkin hyvin alhainen, niiden liimausominaisuudet ovat huonot erityisesti veden- ja kosteudenkestävyyden osalta, ja suurimmassa osassa formulaatioita on käytetty haitallisia kemikaaleja, kuten formaldehydiä. Koska valmistuksen ja käytön aikana syntyy syöpää aiheuttavia formaldehydipäästöjä ja koska reagoimattomalla formaldehydillä on taipumus huuhtoutua puuliimoista/sideaineista (hydrolyyttisen prosessin kautta) niiden elinkaaren aikana, fenoliformaldehydin käyttö on ehdottomasti kielletty.

Kuten tässäkin hankkeessa, yksi puuliimojen pääkomponenteista on alueellisesta massa- ja paperiteollisuudesta peräisin oleva jäteligniini tai Päijät-Hämeen puutavaratehtaan sahanpölyjätteestä tuotettu rikitön vihreä ligniini. Hanke on merkityksellinen erityisesti Päijät-Hämeessä, koska Päijät-Hämeessä on useita puu- ja huonekaluteollisuuden yrityksiä, jotka ovat hankkeen välillinen kohderyhmä. Näin ollen hanke lisää Päijät-Hämeen alueen puu- ja huonekaluteollisuuden kestävyyden ja kiertotalouden mahdollisuuksia.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 217 838

Flat rate 40 % 87 136

Kustannukset yhteensä 304 974

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 304 974 (100 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus -

Rahoitus yhteensä 304 974

 

Rahoittajan arvio

Hankkeen tavoitteena on kehittää bio- ja kiertotalouteen pohjautuva ympäristöystävällinen liima tarjoamalla ratkaisuksi ligniinipohjaista formaldehydivapaata puuliimaratkaisua. Onnistuessaan kehitettävällä liimalla saavutettaisiin korkeampi tartuntalujuus kuin kaupallisesti saatavissa olevilla liimoilla. Hanke on erittäin tutkimuspainotteinen, eikä juurikaan kohdennu pk-yrityksille. Varsinaisena kohderyhmänä on yksi yksittäinen suuryritys ja välillisenä kohderyhmänäkin ennen kaikkea suuryritykset. Hankkeessa ei kehitetä varsinaisesti liiketoimintaosaamista tai uusia konsepteja, vaan kyse on yhden tuotteen kehittämisestä. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ei ole realistinen eikä indikaattoritavoitteet riittävät tämän mittaluokan hankkeelle. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 2.3. mukainen. Toimenpiteet eivät juurikaan tue maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima. Toimenpiteet tukevat välillisesti älykkään erikoistumisen kärkeä poikkileikkaavaa painopistettä kestävyys.

 

Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, mutta hanke ei menestynyt erityisten ja tälle haulle asetettujen painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) ei suosittanut hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle
. Ligniinipohjaiset formaldehydittömät hartsit, joiden kestävyyttä on parannettu puun liimaussovelluksissa: Kohti ligniinipohjaista kierto- ja biotaloutta -hankkeen hylkäämistä ja
. että hanketta ei osarahoiteta alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta eikä kohdisteta hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta edellä mainituin perusteluin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa