Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (kielteinen): SMART - Lahden seutu älykäs matkailudestinaatio

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 137  

274/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lahden seutu - Lahti Region Oy

Hakemusnumero: 400333

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Hankeaika: 4.6.2022-31.12.2023

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Lahden seutu on asettanut tavoitteekseen kehittyä älykkään matkailun kohdealueeksi. Konkreettisena tavoitteena on vahvistaa alueen osaamista älykkään matkailun destinaationa ja lähteä tavoittelemaan Euroopan Unionin "European Capital of Smart Tourism" -kilpailun voittoa vuoden 2023 aikana. https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en

Hankkeen toimenpiteet:

Älykkään destinaation keskeiset osa-alueet ovat saavutettavuus, vastuullisuus, digitaalisuus sekä luovuus ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Kyseisestä ohjelmasta saadaan erinomainen viitekehys ja tavoiteohjelma Lahden seudun matkailun seuraavan tason kehittämiselle. Lahden seudun matkailun (Visit Lahti I Lake-land Finland) tavoitteena on edistää Järvi-Suomen kiinnostavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti vastuullisena ja houkuttelevana matkakohteena ja edesauttaa yritysten, yritysryhmien ja matkailualueiden kestävää kansainvälistä kasvua. Lahden seudun tavoitteena on kasvaa tasapainoisesti lähialueilta ja kansainvälisiltä markkinoilta. Maakunnan matkailun Jälleenrakennusohjelman tavoitteena on vahva kotimaa kasvu samalla kuitenkin ylläpitää ja kasvattaa kansainvälisten markkinoiden osuutta.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 225 298

Matkakustannukset                                          39 328

Ostopalvelut                                                          120 000

Flat rate 7 %  26 924

Kustannukset yhteensä 411 550

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 288 084 (70 %)

Oma rahoitus: Kuntarahoitus 123 466

Rahoitus yhteensä 411 550

 

Rahoittajan arvio

Päätavoitteena on, että Lahden seutu on vuoteen 2025 mennessä Sustainable Travel Finland Destinaatio. Tavoite on tuotu esille jo toteuttajan aiemmissa hankkeissa ja tässä hankkeessa asiaa ollaan edistämässä mm. siirtymällä markkinakohtaisesta ajattelusta selkeämmin yritysten tuotekehityksen teemakohtaiseen ja kysyntälähtöiseen kohdemarkkina-ajatteluun. Suunnitelmassa on jo aiemmin hankkeissa hyödynnettyjen vastuullisuus-, digitaalisuus- ja saavutettavuustavoitteiden lisäksi uusina tuoteryhminä kulttuuri-, ruoka-, koulutus- sekä luontomatkailua. Aiempaa perustavammin hyödynnettäisiin myös Salpausselkä UNESCO Global Geopark viitekehystä. Hankkeen aitoa kehittämisnäkökulmaa olisi tarvetta terävöittää verrattuna jo aiemmissa hankkeissa tehtyjen toimenpiteiden jatkamiseen. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.3. mukainen. Toimenpiteet tukevat myös maakuntastrategian tavoitteita vetovoima ja uudistuminen.

 

Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, mutta hanke ei menestynyt erityisten ja tälle haulle asetettujen painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) ei suosittanut hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle
. SMART - Lahden seutu älykäs matkailudestinaatio -hankkeen hylkäämistä ja että
. hanketta ei osarahoiteta alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta eikä kohdisteta hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta edellä mainituin perusteluin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa