Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 136

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (kielteinen): Elinvoimaa digitalisaatiolla ja lähipalveluilla (rinnakkainen hakemus liittyen hakemukseen nr. 401017), Elinvoimaa digitalisaatiolla ja lähipalveluilla

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 136  

271/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Iitin kunta

Hakemusnumero: 400931, 401017

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Hankeaika: 1.9.2022-1.9.2024

 

Hankkeiden tiivistelmä

Hankkeiden tavoitteet:

Sähköisiä palveluita, digitalisaatiota ja etäyhteyttä hyödyntämällä luodaan palvelupistemalli, joka mahdollistaa kuntalaisille asioinnin ja palveluiden saatavuuden ilman käyntiasiointia palveluntuottajan luona. Tämä palvelu lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta asuinpaikasta riippumatta, vahvistaa alueen elinvoimaa ja lisää mahdollisuuksia monipaikkaiseen asumiseen, työhön ja opiskeluun.

Hankkeiden toimenpiteet:

Uudesta palvelusta tiedottamisella hankitaan palvelua käyttäviä asiakkaita ja heidän myönteisillä kokemuksilla saavutetaan palvelulle vakituinen käyttäjäkunta. Palvelupisteen sijoitus helposti saavutettavaan paikkaan, jossa toteutuu käyttömahdollisuus myös iltaisin. Tekniikan helppokäyttöisyys ja toimivuus varmistetaan ja käyttäjille tarjotaan tukea ja käyttöopastusta. Kerätään käyttökokemuksia ja palautetta, joiden avulla palvelua edelleen kehitetään.

 

Kustannusarvio (kehittämishanke), €

Palkkakustannukset 10 107

Flat rate 40 % 4 043

Kustannukset yhteensä 14 150

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 11 117 (78,57 %)

Oma rahoitus: Kuntarahoitus 3 033

Rahoitus yhteensä 14 150

 

Kustannusarvio (investointihanke), €

Investoinnit  49 996

Flat rate 1,5 % 750

Kustannukset yhteensä 50 746

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 35 521 (70 %)

Oma rahoitus: Kuntarahoitus 15 225

Rahoitus yhteensä 50 746

 

Rahoittajan arvio

Tavoitteena on lisätä kunnan vetovoimaisuutta paikkana työskennellä ja asua edistämällä kansalaisten yhdenvertaisuutta palveluiden saatavuuden osalta. Tarkoitus on kehittämishankkeen ja investointihankkeen rinnakkaismallilla rakentaa digitaalinen palvelupiste, joka on helposti saavutettavissa ja laajalti kuntalaisten helposti hyödynnettävissä. Hankkeen suunnitelma on hyvin suppeasti laadittu ja keskeneräinen. Myös hankkeen kustannusrakenne, jossa investointihankkeen osuus on moninkertainen verrattuna kehittämishankkeeseen ei ole mahdollinen. Hanke on välttämättömien arviointikriteerien osalta alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.2. mukainen. Toimenpiteet tukevat jossain määrin maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä jonkin verran myös älykkään erikoistumisen kärkeä valmistus.

 

Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, mutta hanke ei menestynyt erityisten ja tälle haulle asetettujen painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) ei suosittanut hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle
. Elinvoimaa digitalisaatiolla ja lähipalveluilla (rinnakkainen hakemus liittyen hakemukseen nr. 401017), Elinvoimaa digitalisaatiolla ja lähipalveluilla -hankkeiden hylkäämistä ja
. että hankkeita ei osarahoiteta alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta eikä kohdisteta hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta edellä mainituin perusteluin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa