Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (kielteinen): eOppiminen yrityksissä

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 135  

270/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 400393

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Hankeaika: 1.11.2022-31.12.2024

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää eLearning-osaamista yrityksissä. Tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan omia tarpeitaan ja mahdollisuuksiaan eLearningin hyödyntämisessä, omiin tarpeisiinsa soveltuvien oppimisalustojen valinnassa ja tehokkaan sisällön tuottamisessa oppimisalustoille. Hankkeen päättyessä yritykset ovat löytäneet uusia tapoja toteuttaa liiketoimintaa entistä tehokkaammin eLearningin avulla.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeen toimenpiteillä edistetään yritysten henkilöstön digitaalisia taitoja eOppimisen osalta. Välillisesti digitaaliset taidot kehittyvät myös yritysten asiakkailla, jotka hyödyntävät hankkeen aikana kehitettyjä eOppimisratkaisuja. Yrityksille suunnatuilla eOppimisvalmennuksilla edistetään yritysten valmiuksia ottaa käyttöön eOppimisratkaisuja ja autetaan yrityksiä kehittämään eOppimisratkaisujaan tuloksekkaammiksi. EOppimisvalmennuksissa kerrotaan oppimisalustojen mahdollisuuksista ja autetaan valitsemaan yrityksille sopiva oppimisalusta. Pidemmälle eLearningissa päässeille yrityksille tarjotaan oppimisprosessein optimointia oppimisanalytiikan avulla. Osallistujiksi tavoitellaan yritysten edustajia, jotka vastaavat yritysten työntekijöiden ja/tai asiakkaiden osaamisen kehittämisestä sekä yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa osaamistaan näillä osa-alueilla eteenpäin.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 242 744

Flat rate 40 % 97 098

Kustannukset yhteensä 339 842

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 271 874 (80 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus 67 968

Rahoitus yhteensä 339 842

 

Rahoittajan arvio

Hankkeen tavoitteena on kehittää eLearning-osaamista yrityksissä. Osallistujiksi tavoitellaan ensisijaisesti yritysten henkilöstöä, joka vastaa yritysten työntekijöiden ja/tai asiakkaiden osaamisen kehittämisestä sekä yksittäisiä henkilöitä, jotka haluavat kehittää osaamistaan tällä osa-alueella. Yritysten tarpeita on ennalta kartoitettu mm. opinnäytetyöllä ja aiemmilla hankkeilla. Tältä perustalta yrityksiä uskotaan saatavan mukaan siten, että hankkeen avulla saadaan aikaiseksi eOppimistarpeisiin soveltuva koulutusmalli sekä nykytilan kartoitusmalli. Hankkeen kohderyhmänä ovat korostetusti henkilöt ja heihin kohdentuvat opetustoimet, jolloin ei ole enää maakunnan liiton rahoittamien kehittämistoimien ensisijaisessa kohderyhmässä, vaan hyvinkin jo Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen kaltaisissa toimenpiteissä. Hanke on välttämättömien arviointikriteerien osalta alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.2. mukainen. Toimenpiteet tukevat myös maakuntastrategian tavoitetta uudistuminen.

 

Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, mutta hanke ei menestynyt erityisten ja tälle haulle asetettujen painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) ei suosittanut hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle
. eOppiminen yrityksissä -hankkeen hylkäämistä ja että
. hanketta ei osarahoiteta alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta eikä kohdisteta hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta edellä mainituin perusteluin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa