Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 134

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (kielteinen): Kestävää liiketoimintaa digitaalisten kaksosten hyödyntämisellä valmistavassa teollisuudessa (TwinPro)

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 134  

267/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Hakemusnumero: 400649

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.1.2023-31.12.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten kaksosten hyödyntämistä valmistavassa teollisuudessa kestävän liiketoiminnan turvaamiseksi Päijät-Hämeessä. Hankkeen päätavoitteena on tehdä tiekartta siihen, miten Päijät-Hämeessä päästään digitaalisten kaksosten hyödyntämisen huippualueeksi.

Hankkeen toimenpiteet:

Digitaalisella kaksosella tarkoitetaan digitaalista kopiota jostakin tuotteesta, prosessista tai palvelusta. Tuotantolaitoksissa digitaalinen kaksonen tarkoittaa esimerkiksi tuotantokoneen virtuaalista kopiota. Tietokoneella tehty kopio voi mallintaa suuriakin kokonaisuuksia, kuten tehdassalia koneineen, tuotantoprosesseineen, järjestelmineen ja työntekijöineen. Digitaaliset kaksoset simuloivat mallinnettavan kohteen luonnollista käyttöympäristöä ja työprosessia todenmukaisesti. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan simuloida laitteen tai tuotantolinjan toimintaa virtuaalisesti, ennen kuin tehdään päätös sen valmistamisesta. Kiinteistö- ja rakennustoimialalla digitaalinen kaksonen voi tarkoittaa rakennuksen digitaalista vastinetta, jonka tietosisältö määräytyy käytettävän tietomallin, Building Information Modelin (BIM) mukaan. Digitaalisten kaksosten avulla voidaan siis edistää kestävää liiketoimintaa muun muassa säästämällä kustannuksia sekä pienentämällä kalliisiin investointeihin liittyviä riskejä. Perusteknologiat erityyppisten, esimerkiksi simulaatioon, mallinnukseen tai visualisointiin perustuvien, digitaalisten kaksosten teolliselle ja kaupalliselle hyödyntämiselle ovat jo olemassa. Digitalisten kaksosten konkreettinen hyödyntäminen yritysten toiminnassa vaatii lisäponnistuksia. Hankkeessa siis edistetään Päijät-Hämeen yritysten digitalisaatiota erityisesti digitaalisen kaksosen hyödyntämisen avulla.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 302 052

Flat rate 40 % 120 822

Kustannukset yhteensä 422 874

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 253 725 (60 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus 94 149

Muu julkinen rahoitus                                         75 000

Rahoitus yhteensä 422 874

 

Rahoittajan arvio

Hankkeen tavoite on edistää digitaalisten kaksosten hyödyntämistä valmistavassa teollisuudessa. Digitaalisten kaksosten konkreettinen hyödyntäminen on tiettävästi edelleen vähäisempää kuin sen potentiaalinen tarve. Hankkeen päätavoitteena on laatia tiekartta, jonka avulla olisi nähtävissä, kuinka hyödyntämistä voisi lisätä alueella merkittävissä määrin. Hankkeessa on myös määrä tarjota osallistujille yrityslähtöisiä kehittämistoimia. Hankkeen kustannusrakenne kuitenkin kertoo konkreettisten toimenpiteiden olevan kovin tutkimuksellisia ja jäävän vielä teoreettiselle tiekarttatasolle, kun oletuksena on, että eritoten pk-yritykset kaipaisivat mieluummin osaamista ja ripeitä ratkaisuja. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat jossain määrin maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä jonkin verran myös älykkään erikoistumisen kärkeä valmistus.

 

Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, mutta hanke ei menestynyt erityisten ja tälle haulle asetettujen painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) ei suosittanut hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle
. Kestävää liiketoimintaa digitaalisten kaksosten hyödyntämisellä valmistavassa teollisuudessa (TwinPro) -hankkeen hylkäämistä ja että
. hanketta ei osarahoiteta alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta eikä kohdisteta hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta edellä mainituin perusteluin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa