Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (kielteinen): Peliäly

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 133  

266/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Osatoteuttaja: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 400026, 400512, ryhmähanketunnus R-00135

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.10.2022-31.12.2024

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Päijät-Hämeen asemaa kansallisena ja kansainvälisenä urheilun osaamiskeskittymänä erityisesti joukkuelajien osalta.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeen avulla kehitetään uusia menetelmiä eri pelitilanteisiin liittyvien valintojen onnistumisen arvioimiseksi (yksilön ja ryhmän pelisuorituksen analytiikka) sekä niihin liittyvien havainto- ja päätöksentekovalmiuksien kehittämiseksi (oppimis- ja kehittymisratkaisut valmennuksessa). Näiden pohjalta luodaan uudenlaisia valmennusmenetelmiä erilaisiin ympäristöihin. Pelitilanteiden analyysissä pyrkimyksenä on sekä mittausmenetelmien että mittausdatan analysointiin liittyvien ratkaisujen kehittäminen erityisesti tekoälyn tuomat mahdollisuudet huomioiden. Havainto- ja päätöksentekovalmiuksien kehittämisen osalta hankkeessa keskitytään erilaisiin oppimisratkaisuihin ja reaaliympäristössä tapahtuvan harjoittelun kehittämiseen sekä teknologian tuomien mahdollisuuksien aikaisempaa parempaan hyödyntämiseen mm. erilaisten virtuaalisten simulaatioiden ja niihin liittyvien harjoitteiden muodossa. Hankkeen toimenpiteillä luodaan edellytykset pysyvälle toimintamallille alueellisen ja paikallisen urheilutoiminnan kehittämiseen. Tällä on positiivinen vaikutus alueen vetovoimaan myös kansainvälisten toimijoiden parissa.

 

Kustannusarvio Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, €

Palkkakustannukset 202 421

Flat rate 40 % 80 968

Kustannukset yhteensä 283 389

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 212 541 (75 %)

Oma rahoitus: Yksityinen rahoitus 70 848

Rahoitus yhteensä 283 389

 

Kustannusarvio Lab-ammattikorkeakoulu Oy, €

Palkkakustannukset 126 216

Flat rate 40 % 50 486

Kustannukset yhteensä 176 702

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 132 526 (75 %)

Muu julkinen rahoitus 44 176

Rahoitus yhteensä 176 702

 

Rahoittajan arvio

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan asemaa kansallisena ja kansainvälisenä urheilun osaamiskeskittymänä. Varsinaisena kohderyhmänä ovat eri joukkuelajien urheilijat ja valmentajat sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö ja opiskelijat. Nämä eivät ole kuitenkaan EAKR-ohjelmaosion ensisijaista kohderyhmää. Vaikka suunnitelmassa mainitaankin tavoiteltava tiivis yhteistyö sport- ja teknologiayritysten kanssa, hanke lähtee enemmän valmennuskeskuksen kuin elinkeinoelämän tarpeista. Urheiluteknologian kehittäminen kohdentuu varsin rajalliselle kohderyhmälle. Hankkeessa voisi olla ainesta Lahden kaupungin ekosysteemihankkeeksi. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat jossain määrin maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä selkeästi älykkään erikoistumisen kärkeä sportti.

 

Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, mutta hanke ei menestynyt erityisten ja tälle haulle asetettujen painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) ei suosittanut hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle
. Peliäly -hankkeen hylkäämistä ja että
. hanketta ei osarahoiteta alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta eikä kohdisteta hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta edellä mainituin perusteluin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa