Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2023-2026

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 114  

195/15.01.02/2022  

 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tienpidon ja liikenteen suunnitelman (TLS) vuosille 2023-2026. Uudenmaan ELY-keskus pyytää toimittamaan mahdolliset kommentit suunnitelmasta 31.10.2022 mennessä. Palaute otetaan huomioon laadittaessa seuraavia suunnitelmia. Suunnitelma on laadittu sähköisessä muodossa ja se on luettavissa osoitteessa: www.tienpidonsuunnitelma.fi. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja julkaistaan digitaalisessa muodossa.
 

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma kattaa toimialueen kolme maakuntaa (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme). Suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon, talouden ja toiminnan reunaehdot sekä painopisteet ja siinä on esitetty toimenpiteet, jotka todennäköinen tuleva perustienpidon rahoitus mahdollistaa toimialueellamme. Suunnitelmassa ei esitetä isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joiden toteutus vaatii eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2022 kesäkuun tilanteessa on noin 138,9 miljoonaa euroa. Perustienpidon rahoituksella hoidetaan valtion omistaman maantieverkon tienpito lukuun ottamatta isoja kehittämisinvestointeja, joista vastaa Väylävirasto. Valtaosa, 84 % perusväylänpidon rahoituksesta kuluu tiestön kunnossapitoon eli hoitoon ja korjauksiin. Hoidolla varmistetaan tieverkon päivittäinen liikennöitävyys keliolosuhteista riippumatta ja korjauksilla puolestaan poistetaan tiestön kulumisesta ja ikääntymisestä johtuvia vaurioita. Suunnittelun rahoituksella (3 milj. €) pystytään tekemään ELY-keskuksen perustehtäviin kuuluvaa liikennejärjestelmätyötä ja siihen liittyviä suunnitelmia. Väyläviraston keskitetyn suunnitteluohjelman kautta voidaan käynnistää isompia väylien aluevaraus-, yleis- ja tiesuunnitelmia.

 

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa esitetyt Päijät-Hämeen kiireellisimmät hanketarpeet suunnitelmakaudella 2023-2026:

 

Liittymähankkeet

Vt 24 / Kalliolan liittymä, Paimelantie (mt 14119) ja Ilmotuntie (mt 14122) liittymä sekä Oivantien jalankulku- ja pyörätie Hollola

Vt 24 / Ahtialantien ramppi, liikennevalot Lahti

Vt 24, Holman liittymän parantaminen ja Lahden keskustaan johtavat katujärjestelyt Lahti

 

Sillat

Vt 24 Holman alikulkukäytävä U-2662, Lahti

Mt 140 Makaran alikulkukäytävä U-2655, Lahti

Mt 312 Vanhatalon alikulkukäytävä U-2675, Lahti

Mt 1691 Köylin silta U-5258, Orimattila

Mt 1711 Kuivannon silta U-5300, Orimattila

Mt 2954 Avijoen silta U-5369, Orimattila

Mt 11875 Palojoen silta U-5250, Orimattila


Lisäksi hanketarpeissa on yksilöimättömiä pieniä liikenneturvallisuutta ja joukkoliikennettä edistäviä hankkeita, joita ei ole esitetty kartalla.

 

 

Valmistelija Aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, p. 040 5317628

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan sisältöisen lausunnon:
" Valtatien 12 Uusikylä-Tillola välin tiesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksyttävänä Traficomissa. Päijät-Hämeen maakuntahallitus vaatii, että hankkeen toteutus alkaa välittömästi tiesuunnitelman tultua hyväksytyksi.

Valtatien 12 merkitys poikittaisena maantieyhteytenä on huomattava. Joutjärvi-Uusikylä välin suunnittelutarve on tunnistettu tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan jo viime vuonna. Päijät-Hämeen maakuntahallitus edellyttää, että tiesuunnitelman laatiminen käynnistetään Joutjärvi-Uusikylä välillä ja että Lahden eteläisen kehätien ja Tampereen väliselle osuudelle laaditaan kahittämisselvitys valtatien palvelutasosta. 

Valtatien 4 Lusi-Kanavuori -välin kattava toimenpideselvitys sekä valtatien 24 kehittämisselvitys välillä Kalliola-Vääksy ovat valmistuneet. Päijät-Hämeen maakuntahallitus esittää, että näissä selvityksissä esitetyt toimenpiteet johtavat seuraavalla suunnittelukaudella toteutettaviin hankkeisiin.  

Raskaan liikenteen taukopaikkojen sijoittumisen haasteet on tunnistettu jo aiemmin erityisesti ruuhkaisella pääkaupunkiseudulla. Esitämme Orimattilan Tuuliharjan eritasoliittymän aluetta valtatiellä 4 kehitettäväksi myös raskaan liikenteen taukopaikkana.  

Lahden kaupunkiseudun kuntien alueella toteutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä MAL-sopimuksen mukaisia pieniä kustannustehokkaita tie- ja ratahankkeita. Odotamme MAL-sopimuksen mukaisten pienten kustannustehokkaiden hankkeiden tuovan aidosti lisärahoitusta alueen liikennejärjestelmän kehittämiseen ilman, että valtion verkolla jo aiemmin tunnistettuja ja odotettuja hankkeita toteutetaan osin kuntien rahoituksella."

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa