Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Lausunto Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 115  

237/15.01.02/2022  

 

 

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää lausuntoa 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 31.10.2022 mennessä. Kaava-asiakirjat ovat luettavissa Etelä-Savon maakuntaliiton kotisivuilla.

 

3. Vaihemaakuntakaavan suunnittelualueena on koko Etelä-Savon maakunnan alue ja kaavatyössä täydennetään voimassa olevaa maakuntakaavaa useiden eri maankäyttöteemojen osalta.
 

Kaavan tavoitteet on tiivistetty OAS:ssa seuraavasti:  

  • Tukea Etelä-Savon maakuntastrategian toteutumista
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä
  • Tukea Etelä-Savon luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen resurssiviisasta käyttöä sekä huomioida virkistyksen tarpeet
  • Vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella
  • Varata matkailun kehittämiselle tarpeelliset aluevaraukset
  • Taata huoltovarmuuden näkökulmasta riittävä saavutettavuus
  • Päivittää laadittujen inventointien, päätösten ym. pohjalta kaavamerkintöjä

 

Valmistelija Aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, p. 040 5317628

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan sisältöisen lausunnon: "Päijät-Hämeen edunvalvonnassa liikenneyhteyksien kehittämisen kärkenä on tehokkaat yhteydet Itä-Suomeen, Lahden oikoradan jatkaminen Lahdesta Heinolan kautta Mikkeliin sekä Savon ja Karjalan ratojen nopeuttaminen. 
Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää Etelä-Savon maakuntastrategian toteutumista, jonka maakuntavaltuusto on hyväksynyt 19 § 25.11.2020. Strategiassa on raideyhteyden osalta seuraava kirjaus: "Myös raideyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat kehittyneet ja näköpiirissä ovat entistä nopeammat raideyhteydet Kouvola-Porvoo rataoikaisun suunnitelmien valmistumisen myötä.". Strategian hyväksymisen yhteydessä Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokouksessaan linjasi, ettei Lahti-Heinola-Mikkeli oikorata kuulu maakunnan edunvalvonta-asioihin.

Päijät-Hämeen liitto esittää, että molempien maakuntien voimassa olevissa maakuntakaavoissa esitettyä Lahti-Heinola-Mikkeli ratayhteyttä ei poistettaisi Etelä-Savon 3 vaihemaakuntakaavassa ilman perusteellista kustannus-hyöty kannattavuusarviointia. Esitämme, että Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen liitot kävisivät neuvotteluja ratayhteydestä 3. vaihemaakuntakaavan valmistelun yhteydessä.

Liikenteen osalta Päijät-Hämeen liitto kiinnittää huomiota myös 3. vaihemaakuntakaavassa tunnistettuun tarpeeseen tarkistaa Saimaan syväväylän meriyhteyden merkintää. Tarkistuksella voi olla iso vaikutus Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 toteutumiselle, jossa on osoitettu syväväylä Mäntyharjun suunnasta Heinolaan ja siitä edelleen Kymenlaaksoon.

Lahden kaupunkiseutusuunnitelmaa ja Päijät-Hämeen rakennemallia varten laadittiin viherverkostotarkastelu. Selvityksessä tunnistettiin luonnon ydinalueita sekä niiden välisiä viheryhteyksiä. Osa ydinalueista sijoittuu maakunnan rajalle ja osa yhteystarpeista on ylimaakunnallisia.

Päijät-Hämeen liitto laatii parhaillaan tuulivoimaselvitystä. Selvityksen pohjalta valitaan tuulivoimatuotantoalueet päivitettävään kokonaismaakuntakaavaan. Kaavaprosessi on tavoitteena käynnistää vuonna 2023. Tuulivoimateeman osalta Päijät-Hämeen liitto esittää yhteistyötä ja keskustelua kaavaprosessien edetessä."

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa