Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Innovation Factory - Päijät-Häme Health, sport & wellbeing

 

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 37  

39/15.00.05/2023  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 401903

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.4.2023-31.3.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteet

 

Uusi Innovation Factory - Päijät-Häme Health, sport & wellbeing -toimintamalli vahvistaa pk-yritysten liiketoimintaa ja organisaatioiden kustannustehokasta toimintaa. Hankkeen tavoitteena on luoda innovaatioiden kehittämisen toimintamalli yritysten ja organisaatioiden kehittämishaasteiden ratkaisemiseen terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen toiminta-alueella sekä edistää digitaalisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian hyödyntämistä, erityisesti ennaltaehkäisevissä terveyden edistämisen palveluissa, liikunnan tai kuntoutumisen edistämisessä. Innovation Factory -malli mahdollistaa ammattikorkeakoulun laadukkaan osallistumisen ja lisäarvon tuottamisen yritysten innovaatioprosesseihin.

 

Innovaatioiden kehittämisen toimintamalli vauhdittaa Päijät-Hämeen alueen terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan uusien tuotteiden ja palvelujen innovaatioiden nopeaa kehittämistä, asiakkaan sujuvia terveys-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluita sekä vahvistaa yritysten liiketoimintaa, organisaatioiden kustannustehokasta toimintaa sekä asiakkaan palvelukokemusta. Oppimis-, kokeilu- ja kehittämisympäristön toimeksiannot tulevat elinkeinoelämästä, yhteistyökumppaneilta tai LAB-ammattikorkeakoulun yrityspalveluista, kuten Lab WellTechistä.

 

Toimenpiteet

 

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin:

Työpaketissa 1 tarkennetaan yhteistyöverkoston kanssa alustava Health, Sport & Wellbeing konsepti. Työpaketissa 2 suunnitellaan toimintamallin toteutus. Toimintamallissa 3 toteutetaan monialaisen innovaatioiden yhteiskehittämisen Innovation Factoryn pilotointi. Kolmannessa työpaketissa sitoutetaan yritysten ja organisaatioiden edustajat, asiantuntijat sekä opiskelijat yhteiskehittämiseen. Yritysten liiketoimintaa kehitetään testaamalla uusinta teknologiaa ja soveltamalla sitä käytäntöön. Yhteistyökumppanit toimivat innovaatioiden kokeilualustana ja ohjaavat yritysten ja muiden toimintaympäristönsä toimijoiden toimeksiantoja Innovation Factoryyn.

 

Hankkeen tuloksena syntyy elinkeinoelämän tarpeisiin perustuva monialaiseen asiantuntijuuteen perustuva Innovation Factory kokeilu-, demonstraatio- ja oppimisympäristö terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan innovaatioiden yhteiskehittämisen toimintamalli korkeakoulujen, yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille organisaatioiden ja käyttäjien yhteisössä. Lahden seudulla on toimiva urheilun ekosysteemi, joka toteuttaa kansallista Sport Business Hub Finland -kokonaisuutta. Lahden kehitys LADEC Oy:n Sports Business Hub sitoo urheilun ja liikunnan tutkimuksen ja koulutuksen osaksi ekosysteemin kaupallista toimintaa. Lahdessa tehdään merkittävää kansainvälistä urheilusektorin koulutus- ja tutkimustoimintaa, jota hyödynnetään Sports Business Hub Finland -kokonaisuuden (SBHF) edistämisessä ja Innovation Factory toimii tiiviissä yhteistyössä SBHF:n kanssa.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 164 376

Flat rate 40 % 65 750

Kustannukset yhteensä 230 126

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                       161 088 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus    69 038

Rahoitus yhteensä 230 126

 

Rahoittajan arvio

Innovation Factoryn tarve on tunnistettu LADEC:n ja LAB-ammattikorkeakoulun välisissä sekä Lahti Sports Hubin ja jatkokehittämiseen liittyvissä sidosryhmäkeskusteluissa. Hanketta on valmisteltu ja sitä on määrä toteuttaa yhteistyössä keskeisten alan toimijoiden kuten korkeakoulujen ja liikuntakeskuksen ja urheiluopiston kanssa. Hanke pohjautuu aiempiin onnistuneisiin hankkeisiin ja vahvistaa oppilaitosten ja yritysten välistä liiketoimintaa. Toteutuksen on määrä olla hyvin elinkeinolähtöistä ja hanke täydentää Ladecin yritysneuvontapalveluita sekä tuottaa lisäarvoa jo vahvasti olemassa olevalle Lahti Sports Hub -kokonaisuudelle. Hanke on valmisteltu kokonaisuus huomioon ottaen ja se täydentää myös hyvin Ladecin yrityksille tarjottavia tki-työkaluja LUT:n Sports Engineering Research Centerin ohella. Hanke kytkeytyy selkeästi Sportti-kärkeen ja hyvinvointiin. Myös tasa-arvotavoitteet ovat poikkeuksellisen tavoitteellisesti kuvattu.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.2.2023) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
- esittää Uudenmaan liitolle Innovation Factory - Päijät-Häme Health, sport & wellbeing -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
- kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 161 088 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
- esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on kehittämisjohtaja Juha Hertsi,
- esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
- Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa