Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): ESSI - esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut

 

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 38  

40/15.00.05/2023  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 401991

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.4.2023-31.3.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteet

 

ESSI-hankkeen tavoitteena on kehittää kestävään asumiseen uusia älykkäitä esteettömyysratkaisuja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kohderyhmänä on Päijät-Hämeen valmistava teollisuus sekä ICT-teollisuus. Asumisenratkaisuilla on merkittävä rooli arjen toimivuuden ja esteettömyyden kannalta (esim. toimintojen automatisointi, kulunvalvonta ja reaktiivinen kulutus). LABin aikaisemmissa hankkeissa on tunnistettu asumisenratkaisuiden hyödyntämätön potentiaali esteettömyyden suhteen. Potentiaali voidaan vapauttaa valjastamalla nykyaikaista teknologiaa tukemaan loppukäyttäjien tarpeita. Hankkeessa syntyy uusia älykkäitä esteettömyysratkaisuja, kun eri käyttäjien tarpeita ja toiveita selvittämällä löydetään uusia mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa arkemme sujuvoittajana. Yhteiskehittäminen keskittyy oveen keskeisenä esteettömyyden elementtinä asumisen ja ympäristön välillä. Innovaatiotyöhön tarvitaan mukaan oviratkaisuihin liittyviä monia toimijoita kuten palveluita ja tuotteita tarjoavia yrityksiä, suunnittelijoita sekä loppukäyttäjiä. Useiden näkökulmien huomioiminen mahdollistaa uusien ratkaisuiden innovoinnin, uuden tiedon tuottamisen loppukäyttäjän tarvitsemista ratkaisuista ja uusien ratkaisujen kaupallistamisen edellytyksien luomisen partneriyrityksille.

 

Toimenpiteet

 

Hankkeen uutuusarvona on tutkia teknologian mahdollistamaa esteetöntä liikkumista loppukäyttäjän näkökulmasta. Esimerkiksi Internet of Things (IoT) mahdollistaa asioiden vuorovaikutuksen, joka tukee ihmisen toimintaa, esteettömyyttä ja liikkumisen vapautta. Hanke tuottaa arvokasta tietoa ja kokemusta mukana oleville yrityksille neljässä työpaketissa (TP), joissa TP 1 analysoi nykytilaa, TP 2 suunnittelee loppukäyttäjä simuloinnin ja testauksen yhdessä partneriyritysten kanssa, TP 3 suorittaa itse simuloinnin ja käyttäjätestauksen ja TP 4 viestii hankkeen edistymisestä ja varmistaa tulosten levityksen päijäthämäläisessä TKI-kentässä.

 

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 157 065

Flat rate 40 % 62 826

Kustannukset yhteensä 219 891

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                       153 923 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus            65 968

Rahoitus yhteensä 219 891

 

Rahoittajan arvio

Hanke pohjaa aiempaan erityisesti ikäihmisten asumistarpeisiin keskittyneeseen hankkeeseen, jota varten rakennetun malliasunnon hyödyntämistä lavennetaan esteettömään liikkumiseen. Hanke edesauttaa uuden teknologian käyttöönottoa ja helpottaa mm. palveluasumisen arkea. Kehiteltävät ratkaisut ovat hyödynnettävissä sekä yksityisellä että julkisella puolella. Hankkeessa tehdään hyvin konkreettista yhteistyötä alan ratkaisuihin erikoistuneiden yritysten kanssa. Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden yritykset voivat hyödyntää hankkeen aikana kerrytettyä tietoa ja konkreettisia testauskokemuksia uusien ratkaisujen kaupallistamisessa ja omassa liiketoiminnassaan.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.2.2023) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
- esittää Uudenmaan liitolle ESSI - esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
- kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 153 923 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
- esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
- esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
- Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa