Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): SMART - Päijät-Häme älykkääksi matkailualueeksi

 

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 39  

41/15.00.05/2023  

 

 

Hakija: Lahden Seutu - Lahti Region Oy

Hakemusnumero: 401983

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.1.2023-30.6.2024

 

Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteet

 

Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin innovaatiopoliittinen ratkaisu alueiden kansainväliseen kilpailuun. Alueilla on omat elinkeinolliset vahvuutensa, joita hyödyntämällä kasvatetaan yhteistyössä kilpailukykyä. Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet ovat sportti, ruoka ja juoma, valmistus ja kärkiä poikkileikkaavasti kestävyys ja digitaalisuus. Matkailun osalta ruoka ja juoma sekä sportti -kärjet sisältävät laajasti elintarvike- ja juomateollisuuden, ravintola- ja kahvilatoiminnan, ruokiin ja juomiin liittyviä yrityksiä luovan toiminnan sekä majoitus-, liikenne- ja oheispalveluyrityksiä. Hankkeessa keskitytään matkailun vientiyrityksien teknologisten ja digitaalisten valmiuksien parantamiseen, innovatiiviseen palveluiden kehittämiseen sekä niiden kaupallistamiseen. Yritysten matkailupalveluiden vienti toteutetaan yhteistyössä kansallisen vientiorganisaation Visit Finlandin kanssa. Hankkeen päätavoite on kehittää Päijät-Häme älykkääksi matkailun destinaatioksi vuoteen 2025. Älykäs matkailudestinaatio edellyttää maakunnan yritysten teknologisten ja digitaalisten valmiuksien parantamista, yritysten vastuullisuutta, matkailuyrityksiltä innovatiivisia digitaalisesti ja fyysisesti vähähiilisesti saavutettavia palveluita sekä yrityksille uusien monikanavaisten viestintäteknologioiden omaksumista perinteisten toimenpiteiden rinnalle.

 

Toimenpiteet

 

Hanke jalkauttaa Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärkien sisällön kehittämistä palveluyritysten viennin osalta. Matkailuyritysten digitaalisen saavutettavuuden edistämiseksi Visit Finland on kehittänyt teknologian, kansallisen digitaalisen DataHub-tietovarannon, jonne Suomen matkailuyritysten on siirrettävä vastuullisia matkailupalveluita digitaalisesti ostettavassa muodossa. Visit Finland siirtyy vienninedistämisessä hyödyntämään tietovarantoa. Hankkeessa parannetaan matkailuyrityksien valmiuksia ottaa käyttöön uusi teknologia sekä kehitetään yrittäjien digiosaamista osana tietovarantoalustan käyttöönottoa. Hankkeessa kehittävät uudet kansainvälisille markkinoille kohdistuvat palvelut siirretään DataHubiin. Jotta DataHub vahvistaa Lahden seudun tunnettuutta älykkäänä matkailukohteena on tietovarannossa oltava riittävästi seudun matkailupalveluita, palveluiden on oltava vastuullisesti muotoiltuja ja laadukkaita. Hankkeessa varmennetaan seudun yritysten matkailupalveluiden sisältö kuratointiprosessissa ennen tietokantajärjestelmään hyväksymistä. Hanke parantaa yrittäjien uusien teknologioiden käyttöä globaalissa viestinnässä. Kehittyessään DataHub mahdollistaa yrityksille maailmanlaajuisia digitaalisia markkinointi- ja jakelukanavia. Digitaalisen vetovoiman rakentaminen on myös ekologista ja laadukas tietovaranto vie seudun matkailun mielikuvaa kohti älykästä matkailukohdetta. Hanke mahdollistaa digitaalisten kanavien rinnalla kansainvälisen median ja matkanjärjestäjien vierailut palvelutuottajien luona palveluiden testaamiseksi ja esittelyksi. Matkanjärjestäjät ovat digitaalisten kanavien rinnalla tärkeitä jakelukanavia. Hankkeen avulla yritykset osallistuvat tarkasti valittuihin kansainvälisiin messuihin ja myyntitapahtumiin.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 126 886

Matkakustannukset                                              30 000

Ostopalvelut  120 000

Flat rate 7 %  19 382

Kustannukset yhteensä 296 268

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                       207 387 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus            88 881

Rahoitus yhteensä 296 268

 

Rahoittajan arvio

Hanke keskittyy parantamaan alueen kansainvälisistä kasvumahdollisuuksista kiinnostuneiden matkailusidonnaisten yritysten osaamista ja sekä alueen ja yritysten innovaatiotoimintaa ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Yritysten toiminnan vastuullisuuden parantamisen tarve aina sertifiointitasolle saakka sekä digiloikan ottaminen nähdään elintärkeänä siten, että ilman näitä toimenpiteitä Päijät-Hämeen matkailuyritykset uhkaavat jäädä paitsi Visit Finlandin tärkeää tukea. Hanke kohdentuu älykkään erikoistumisen kärkiin Sportti ja Ruoka ja juoma. Hankkeen avulla tuodaan näkyväksi matkailun merkitys yhtenä Päijät-Hämeen keskeisistä vientitoimialoista ja myös kansainvälisesti älykkään erikoistumisen kärkien tunnettuutta lisäävänä toimialana. Toimenpiteillä vastataan matkailumaailman muuttuneisiin vastuullisuusvaateisiin sekä teknologiaosaamisen ja digitaalisen saavutettavuuden selkeisiin parannustarpeisiin.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.2.2023) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
- esittää Uudenmaan liitolle SMART - Päijät-Häme älykkääksi matkailualueeksi -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
- kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 207 387 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
- esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
- esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
- Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa