Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman hyväksyminen

 

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 31  

54/15.00.18/2023  

 

 

Päijät-Hämeessä on laadittu terveysliikuntastrategia vuosille 2009-2020 ja Sport Päijät-Häme strategia vuosille 2016-2020. Lisäksi Päijät-Hämeessä on laadittu Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030, johon on koottu kokonaisuuteen liittyviä kehittämistoimia. Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelma on jatkoa aikaisemmille strategioille. Ohjelma on myös osa Päijät-Hämeen hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 toimeenpanoa. Ohjelmalla haetaan vaikutuksia Päijät-Hämeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueisiin eli hyte-kärkiin. Kuluvan valtuustokauden hyte-kärkiä ovat mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus sekä päihteettömyys ja terveelliset elintavat.

 

Liian vähäinen liikkuminen, liiallinen paikallanolo sekä eri ikäryhmien fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ovat ajankohtaisia haasteita Päijät-Hämeessä sekä valtakunnallisesti. UKK-instituutin (2022) tekemän tutkimuksen perusteellä liikkumattomuuden kustannukset ovat Päijät-Hämeessä yli 60 miljoonaa euroa ja paikallaanolon kustannukset lähes 65 miljoonaa euroa vuodessa. Huolestuttava suuntaus on nähtävissä jo lasten (5 lk.) ja nuorten (8 lk.) fyysisen toimintakyvyn Move! -mittauksissa. Vuoden 2022 mittausten mukaan 43 %:lla päijäthämäläisistä lapsista ja nuorista on heikko fyysinen toimintakyky.

 

Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman päämääränä on kaikkien päijäthämäläisten fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen ja paikallaanolon väheneminen. Tavoitteena on, että yhä useampi saavuttaa kansalliset oman ikäryhmän liikkumisen suositukset. Ohjelman alkuvaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Kohdennettuna tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen, ja Päijät-Häme on harrastamisen Suomen mallin edelläkävijä. Lisäksi tavoitteena on, että ohjelma tukee liikkumisen edistämistyöhän osallistuvia toimijoita tavoitteelliseen ja entistä tiiviimpään yhteistyöhön.

 

Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelmaa toteutetaan neljän toimenpidekokonaisuuden alle asetettujen tavoitteiden avulla. Toimenpidekokonaisuudet ovat yksilö, yhteisö, järjestelmä sekä olosuhteet ja ympäristö.

 

 

Valmistelija Hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen p. 044 077 3002

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää hyväksyä Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa