Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 4  Tilinpäätös liitto+pela 2022

 

 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 33  

36/00.01.02/2023  

 

 

Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Kuntalain mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

 

Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.

 

Esityslistan liitteenä lähetetään maakuntahallituksen jäsenille vuoden 2022 tilinpäätös.

 

Päijät-Hämeen liitto (ilman pelastuslaitosta)

 

Tilikauden tulos 84 573,62 euroa   

 

Tilikauden ylijäämä 84 573,62 euroa    

 

Vuoden 2022 talousarvio oli 38 078 euroa alijäämäinen. Päijät-Hämeen liiton taseessa oli 31.12.2022 ylijäämää edellisiltä tilikausilta 778 399,47 euroa.

 

Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi esitetään myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä.

 

 


 

Pelastuslaitos

 

Tilinpäätöstiedot käyttötalousmenojen osalta:

 

       menot                     tulot                      yli/alijäämä

 

Pelastustoimi      21 573 615,99        21 100 269,20       -473 346,79

 

Ensihoito             5 616 052,16          5 616 052,16 0

 

Nettoinvestoinnit vuonna 2022 olivat 654 751 € (valtionavut ja vaihtotulot otettu huomioon).

 

Koska pelastustoimi on siirtynyt hyvinvointialueeseen 1.1.2023 ja pelastuslaitoksen johtokunta on lakkautettu niin maakuntahallituksessa allekirjoitetaan myös pelastuslaitoksen tilinpäätös.

 

Esityksessä tilikauden tuloksen käsittelystä todetaan, että pelastustoimen kirjanpidollinen alijäämä 473 346,79 € kirjataan voitto- ja tappiotilille.

 

Tilinpäätös (liitto ja pelastuslaitos) osoittaa alijäämää yhteensä 388 773,17  euroa.

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
- esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy liiton vuoden 2022 tilikauden tuloksen käsittelyn siten, että alijäämä 388 773,17 euroa, joka koostuu liiton 84 573,62 euron ylijäämästä ja pelastuslaitoksen 473 346,79 euron alijäämästä, kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Pelastuslaitoksen tilikauden tuloksen alijäämä 473 346,79 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille.
- allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa