Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Kauppa21_Tarjousten vertailutaulukko

 

 

Päijät-Hämeen keskusverkon ja kaupan palveluverkkoselvityksen hankinta

 

Maakuntahallitus 13.09.2021 § 165  

236/02.08.00/2021  

 

 

Päijät-Hämeen maakuntaan ollaan laatimassa valtion kanssa solmitun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksen edellyttämää Lahden kaupunkiseutusuunnitelmaa ja maakuntakaavaa valmistelevaa Päijät-Hämeen rakennemallia vuosina 2021-2022. Kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin tueksi on tunnistettu tarve eri keskusverkon ja kaupan palvelurakenteen selvittämiselle.

Keskusverkon kokonaiskuvan lisäksi erilaiset keskukset profiloidaan perustuen niiden vahvuuksiin ja kehityspotentiaaliin. Kaupan palveluverkkoselvityksen laatiminen luo edellytykset kaupallisen palvelurakenteen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle ja sen roolina on toimia kaavoituksen ja muun maakunnan alueidenkäytön suunnittelun lähtöaineistona.

Tarjouspyynnössä pyydettiin huomioimaan MAL-sopimuksen edellyttämän kaupunkiseutusuunnitelman erityisvaatimukset ja maakuntakaavaa valmisteleva rakennemalli sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen vaikutukset kaupan sijainnin ohjaukseen. Työlle haettiin innovatiivista toteutusta Päijät-Hämeen keskusten profiloinnista ja kaupan palveluverkosta sisältäen vähintään tarjouspyynnössä esitetyt asiat.

Tarjoukset pyydettiin neljältä konsulttiyhtiöltä: Sweco Finland, WSP Finland Oy, Finnish Consulting Group Oy (FCG) ja Ramboll Finland Oy. Tarjouksen jättivät WSP, FCG ja Ramboll.

Valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä. Laadun painoarvo oli 80 %, joka koostui työohjelmasta (max. 40 pistettä) ja henkilöstön pätevyydestä ja yrityksen referensseistä (max. 40 pistettä). Hinnan painoarvo oli 20 %. Konsulttien tarjouksiin liittyvien työohjelmien tuli sisältää vähintään tarjouspyynnössä esitetyt asiat. Erityisesti arvostimme innovatiivista otetta työohjelman sisällössä.

Rambollilla on eniten työtä vastaavia referenssejä; ympäristöministeriön kaupan oppaita, kuuden seudun rakennemallit, Kuopion kaupunkiseutusuunnitelma valmisteilla, kaupan palveluverkkoselvityksiä, Lahden kaupallinen visio ja KUUMA-kuntien keskusten profilointi.

Rambollin tarjouksessa oli myös realistisin työmääräarvio vaativalle työlle. Kyseessä on kahden selvityksen laatiminen (keskusverkkoselvitys ja kaupan palveluverkkoselvitys) yhdessä projektissa. Lisäksi työohjelmassa oli ymmärretty, mitä suunnittelukokonaisuuksia varten selvitystä laaditaan ja siinä oli huomioitu MAL-sopimuksen tavoitteet työn eri vaiheissa. Rambollin tarjouksessa on muita kattavammin huomioitu liikenteen, saavutettavuuden ja kaupan toisiinsa kytkeytyvät kysymykset, jotka ovat tärkeimpiä kaupunkiseudun ja maakunnan kaupan sijoittumisessa tutkittavia ja perustellusti ratkaistavia asioita.

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Tanja Gangsö p. 044 371 9451

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus hyväksyy hankinnan ja valtuuttaa maakuntajohtajan tilaamaan selvityksen Ramboll Finland Oy:ltä. Hankinnan kokonaiskustannus on 35 935 €.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa