Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Päijät-Hämeen FoodHub

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 120  

261/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Osatoteuttaja: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 400486, 00489, ryhmähanketunnus R-00145

Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite: 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Hankeaika: 1.9.2022-31.12.2024

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät-Hämeen ruoka- ja juomateollisuutta laajentamalla elintarviketoimijoiden verkostoa myös muihin kuin viljaa jalostaviin yrityksiin sekä vahvistamalla näiden alueellisten sivuvirtojen hyödyntämistä. Lisäksi tavoitteena on löytää yritysten kehitysmahdollisuuksia digitalisaation saralla sekä kehittää kansainvälistymisväylää pk-yrityksille. Lisäksi hanke edistää maakuntastrategian älykkään erikoistumisen kärkeä (ruoka ja juoma) ja jalkauttaa koko Hämeen ruokastrategiaa. Tavoitteena on tehdä pohja tulevalle kehitystyölle sekä tutkimuksen ja kehityksen puitteiden osalta, mutta myös kestävän, kannattavan ja kansainvälistyvän ruokasektorin sisällön tasolla. Hankkeessa on viisi tavoitetta: 1) Päijät-Hämeen ruoka- ja juomateollisuuden sivuvirtojen alueellisten hyödyntämismahdollisuuksien kehittäminen, 2) digitaalisten kehitysmahdollisuuksien ja kehityshankkeiden tunnistaminen 3) pk-sektorin kansainvälistymisväylän kehittäminen ja testaaminen, 4) elintarvikekeskittymän kehittäminen, 5) elintarvikekeskittymän tunnettuuden parantaminen.

Hankkeen toimenpiteet:

Hanke on kokonaisuudessaan puuttuva pohjatyö ruokasektorin (muun kuin viljaklusterin) kehitystyölle, jossa alueellisen ja alueiden välisen yhteistyön kautta jalkautetaan ruokasektorin strategiaa. Hanke aloittaa ylimaakunnallisen yhteistyön. Hanke vahvistaa elintarvike- ja juomasektorin elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä Päijät-Hämeen erottuvuutta ja tunnettuutta. Hanke hyödyttää Päijät-Hämeen elintarvike- ja juomateollisuuden raaka-aineiden tuottajia, tuotteiden valmistajia ja niiden myyjiä. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on elintarvikealan pk-yritykset, jotka edistävät omalla toiminnallaan kiertotaloutta ja/sekä viennin edistämistä parantaen Päijät-Hämeen ja siten koko Hämeen elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden ja alueen tunnettuutta. Kohderyhmää laajennetaan myös muihin kuin viljaa jalostaviin yrityksiin.

 

Kustannusarvio Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, €

Palkkakustannukset 95 132

Matkakustannukset 10 240

Ostopalvelut  100 000

Flat rate 7 %  14 376

Kustannukset yhteensä 219 748
 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 153 824 (70 %)

Muu julkinen rahoitus 65 924

Rahoitus yhteensä 219 748

 

Kustannusarvio Lab-ammattikorkeakoulu Oy, €

Palkkakustannukset 106 823

Flat rate 40 % 42 730

Kustannukset yhteensä 149 553

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 104 691 (70 %)

Muu julkinen rahoitus 44 862

Rahoitus yhteensä 149 553

 

Rahoittajan arvio

Kahden toteuttajan ryhmähankkeen tavoitteena on kehittää Päijät-Hämeen ruoka- ja juomateollisuutta laajentamalla elintarviketoimijoiden verkostoa myös muihin kuin viljaa jalostaviin yrityksiin. Hanke on hyvin laaja-alainen ja sen tarkoituksena onkin toimia perustana myös tuleville kehittämistoimille. Toimenpiteillä on mahdollisuudet hyödyttää merkittävissä määrin Päijät-Hämeen elintarvike- ja juomateollisuuden raaka-aineiden tuottajia, tuotteiden valmistajia ja niiden myyjiä. Hankkeessa hyödynnetään tuotannossa syntyviä sivuvirtoja, nostetaan esille kehitystarpeita sekä edistetään alan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on ruoka ja juoma -kärjen mukaista potentiaalia kytkeä ruokasektori kokonaisuutena mukaan kehittämistoimintaan. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 1.1. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkeä ruoka ja juoma.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Päijät-Hämeen FoodHub -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 258 515 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi maakuntahallituksen II varapuheenjohtaja Matti Mäntylä.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa