Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 131

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Tekstiilit kiertoon 2.0

 

Maakuntahallitus 10.10.2022 § 131  

277/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Harjulan Setlementti ry, Salpakierto Oy

Hakemusnumero: 400262, 400421, 400736, ryhmähanketunnus R-00090

Toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi

Erityistavoite: 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Hankeaika: 1.9.2022-31.8.2024

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteita ovat poistotekstiilin erilliskeräyksen ja lajittelun pilotointi Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeen aikana luodun toimintamallin mukaisesti, kierrätysasteen nostaminen sekä liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Hanke pyrkii kehittämään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa materiaalikierrätyksen avulla Päijät-Hämeessä. Kiertoon jäävä materiaali luo uusia mahdollisuuksia tekstiili- ja kierrätysalan parissa työskenteleville toimijoille.

Hankkeen toimenpiteet:

Tekstiilijätteen erilliskeräysvelvoite astuu Suomessa voimaan 1.1.2023. Kerätty poistotekstiili tulee esilajitella paikallisesti ennen sen lähettämistä Lounais-Suomen Jätehuollolle mekaaniseen kierrätykseen. Euroopan Unionin asettama tavoite kierrätysasteelle on 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Kierrätysasteen parantaminen vaatii alueellisia toimia. Erinäisillä huolto- ja korjauspalveluilla voidaan vähentää jätteen syntyä ja pidentää tuotteen elinkaarta. Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeessa luotiin poistotekstiilin erilliskeräyksen toimintamalli Salpakierron toimialueelle. Hankkeen aikana kootut selvitykset ja kartoitukset sekä valmiit yhteistyöverkostot toimivat hyvänä pohjana Tekstiilit kiertoon 2.0 -jatkohankkeelle. Kierrätysastetta pyritään nostamaan analysoimalla poistotekstiilin erilliskeräykseen tulevan materiaalin laatua ja koostumusta sekä tulosten pohjalta etsitään hyödyntämismahdollisuuksia keräykseen kuulumattomalle materiaalille. Näin voidaan vähentää polttoon menevän materiaalin määrää, mikä tehostaa materiaalikierrätystä. Hanke vahvistaa tavoitteillaan Päijät-Hämeen maakuntastrategian 2022-2025 vetovoiman ja uudistumisen strategisia painopisteitä sekä vihreää siirtymää ja tukee Lahden materiaalikiertojen keskuksen toimintaa. Hanke pureutuu erityisesti seuraaviin maakuntaohjelman toimenpiteisiin: uudistumista vahvistava TKI-toiminta ja koulutus, uudistumista yhteistyöllä yrityksille, kunnille ja asukkaille sekä uudistuva hiilineutraali Päijät-Häme 2030. Hankkeen toimenpiteet tukevat Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärkeä valmistus sekä läpileikkaavaa kestävyyden teemaa.

 

 

Kustannusarvio Lab ammattikorkeakoulu Oy, €

Palkkakustannukset 115 032

Flat rate 40 % 46 013

Kustannukset yhteensä 161 045

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 112 731 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus               48 314

Rahoitus yhteensä 161 045

 

Kustannusarvio Harjulan Setlementti ry, €

Palkkakustannukset 36 408

Flat rate 40 % 14 564

Kustannukset yhteensä 50 972

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 35 680 (70 %)

Oma rahoitus: Yksityinen rahoitus                    15 292

Rahoitus yhteensä 50 972

 

Kustannusarvio Salpakierto Oy, €

Palkkakustannukset 28 546

Flat rate 40 % 11 418

Kustannukset yhteensä 39 964

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 27 975 (70 %)

Oma rahoitus: Kuntarahoitus                             11 989

Rahoitus yhteensä 39 964

 

Rahoittajan arvio

Hanke vastaa 1.1.2023 voimaan astuvaan tekstiilijätteen erilliskeräysvelvoitteen asettamiin haasteisiin. Hankkeessa luotavalla toimintamallilla nostetaan Päijät-Hämeen tekstiilijätteen kierrätysastetta sekä edistetään teeman mukaista liiketoimintaa alueella. Hankkeessa on hyvin toisensa tunteva konsortio, jolla on jokaisella omat osaamisalueensa ja hallinnollinen tuki kunnossa. Hankkeen avulla tehdään erilliskeräyksestä sujuvaa, kehitetään tekstiilimateriaalin tunnistuksessa tarvittavaa teknologiaa. Hanke yhdistää tutkimuksia ja sen voi odottaa tehostavan lainsäädäntöä tehokkaammaksi. Toimenpiteiden avulla ylläpidetään jo olemassa olevaa verkostoa ja luodaan myös uusia laajempia verkostoja. Hanke on alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ja sen erityistavoitteen 2.3. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima sekä älykkään erikoistumisen kärkiä poikkileikkaavaa painopistettä kestävyys.

 

Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.9.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Tekstiilit kiertoon 2.0 -hankkeen osarahoitettavaksi alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuosien 2022-2023 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 176 386 euroa, kuitenkin enintään 70% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa