Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 159

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Liikettä, hyvinvointia ja valmennuksen laatua digitalisaation avulla

 

Maakuntahallitus 15.11.2022 § 159  

295/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Hakemusnumero: 311795

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Hankeaika: 1.11.2022-31.8.2023

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja ja liiketoimintaa liikkumiseen ja urheiluun keskittyvien digitaalisten ratkaisujen ympärille. Hankkeen aikana pyritään yhdistämään olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja sovellukset Vierumäen tuottamiin liikunta- ja urheilusisältöihin erilaisten kohderyhmien tarpeita tukevaksi palvelukokonaisuudeksi.

Hankkeen toimenpiteet:

Koronan vaikutuksista johtuen harrastaminen on entisestään polarisoitunut ja hankkeessa pyritäänkin digitaalisten alustapalveluiden avulla innostamaan ja ohjaamaan omaehtoisen liikunnan harrastamista ja myös tavoitteellista urheilutoimintaa laaja-alaisesti elinkaaren eri vaiheissa. Samalla kun hankkeen aikana haetaan ratkaisuja yleisesti lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen mm. pelillistämisen keinoin, niin tavoitteena on myös hyödyntää ja kehittää digitaalisia työkaluja ja sisältöjä tavoitteellisesti urheilevien arjessa. Palvelukokonaisuuksien hyödyntämisestä syntyvällä tiedolla voidaan jatkossa edelleen kehittää valittujen alustojen toiminnallisuuksia ja sisältöjä ja lisätä siten ratkaisujen vaikuttavuutta eri kohderyhmän arjessa.

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 45 000

Ostopalvelut                                                        18 000

Flat rate 24 % 10 800

Kustannukset yhteensä 73 800

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                          59 040 (80 %)

Yksityinen rahoitus                                              14 760

Rahoitus yhteensä 73 800

 

Rahoittajan arvio

Tässä hankkeessa kehitetään toimintamalleja digitaalisten alustaratkaisujen ja olemassa olevan liikunta- ja urheiluosaamisen yhdistämiseksi elinkaaren eri vaiheissa harrastajista tavoitteellisiin urheilijoihin. Eri kohderyhmiin kohdistuvana yhteisenä tavoitteena on hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lisääminen. Hankkeen avulla pyritään lisäämään kaiken ikäisten, mutta erityisesti lasten ja nuorten liikkumista. Samalla pyritään kuitenkin myös tavoitteellisesti liikkuvien valmennusprosessin laadun kehittämiseen ja omatoimisesti tapahtuvan harjoittelun tukemiseen. Toistaiseksi liikunnan ja urheilun yhtenä haasteena on ollut, että käytössä olevat digitaaliset ratkaisut soveltuvat usein vain aktiivisesti liikkuvien tarpeisiin. Tässä hankkeessa lähtökohtana on toimintamallin rakentaminen asiakaslähtöisesti niin lasten ja nuorten kuin työikäisten liikunnan harrastamiseen.

 

Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 8 erityistavoitteen 12.2. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima. Hanke tukee erinomaisesti älykkään erikoistumisen strategiaa yhdistämällä sportti-kärkeä digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (18.10.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Liikettä, hyvinvointia ja valmennuksen laatua digitalisaation avulla hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuoden 2022 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 59 040 euroa, kuitenkin enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on kehittämisjohtaja Juha Hertsi,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa