Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (myönteinen): Lahti Software

 

Maakuntahallitus 15.11.2022 § 162  

298/15.00.05/2022  

 

 

Hakija: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Hakemusnumero: 311802

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Hankeaika: 1.11.2022-31.8.2023

 

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet:

Lahti on kasvamassa kansallisesti merkittäväksi ohjelmistotekniikan osaajien tuottajaksi. Lahden ohjelmistotekniikan osaajien määrässä on tapahtunut merkittävä käännös kasvuun, kun LUT-yliopisto vuonna 2020 käynnisti ensimmäisen ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelman Lahdessa. Tämän jälkeen Lahteen on avattu myös kansainvälinen ohjelmistotekniikan kandidaatinohjelma ja vuonna 2023 Lahdessa käynnistyy toinen ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelma. Näiden kaikkien kolmen ohjelman ollessa käynnissä, vuodesta 2026 Lahdesta tulee valmistumaan lähes 200 ohjelmistotekniikan diplomi-insinööriä vuosittain. Tämä on kansallisesti merkittävä luku ja nostaa Lahden yhdeksi isoimmaksi ohjelmistotekniikan diplomi-insinöörien tuottaja-alueeksi. Nämä luvut huomioiden Lahden seudun IT-osaajien ja yritysten verkostoituminen on ollut hyvin hajanaista. Tieto alueen toimijoista on puutteellista ja alan toimijoilla on hyvin vähän vakituisia verkostoitumistapahtumia. Haasteena on myös se, että kasvavan digitalisoitumisen myötä IT-alan osaajia tarvitsevat myös muutkin yritykset kuin vain IT-alan yritykset. Näiden yritysten tunnistaminen on myös alkutekijöissä. Hankkeen ajatus on syntynyt tarpeesta tunnistaa alueen yrityksiä ja osaajia sekä lähteä luomaan vakituista kohtaamispaikkaa alan yritysten ja ohjelmistotekniikan osaajien välille.

Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeessa kartoitetaan alueen IT-yritykset ja niiden tehtävät, alan osaajat ja opiskelijamäärät. Heitä varten toteutetaan verkostoitumistilaisuuksia eri teemojen perustalta. Hanke toimii lähtölaukauksena alueen kasvavan ohjelmistotekniikka-ekosysteemin tunnistamiselle ja yhteen tuomiselle. Hankkeen tuloksena on ajanmukainen kartoitus alueen IT-yrityksistä ja osaajista, sekä heidän tarpeistaan sekä Lahti Software Meetups -konsepti, joka tuo alueen IT-yrityksiä, opiskelijoita, tutkijoita ja osaajia yhteen. Hankkeessa saatujen tietojen ja verkostojen avulla yhteistyötoimintamallia on mahdollista lähteä kehittämään eteenpäin ja näin myös vahvistaa Lahden näkyvyyttä elinvoimaisena ja kiinnostavana ohjelmistotekniikan yliopistokaupunkina.

 

 

Kustannusarvio, kertakorvaus (lump sum), €

Palkkakustannukset 68 213

Ostopalvelut                                                        15 000

Flat rate 24 % 16 372

Kustannukset yhteensä 99 585

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio                         74 689 (75 %)

Muu julkinen rahoitus                                       24 896

Rahoitus yhteensä 99 585

 

Rahoittajan arvio

Lahden seutu on kasvanut aivan lähivuosien kuluessa valtakunnallisesti merkittäväksi ohjelmistotekniikan osaajien tuottajaksi. Opiskelijamäärien edelleen kasvaessa ja toivon mukaan myös alan yritysten ja työntekijöiden määrän kasvaessa on tarvetta Lahden seudun IT-osaajien nykytilanteeseen verrattuna laajemmalle ja laadukkaammalle verkostoitumiselle. Hankkeessa kartoitetaan alueen IT-yritykset, IT-työtehtävät sekä tarkemmat opiskelijamäärät ja järjestetään ajankohtaisiin teknologioihin ja teemoihin keskittyviä Meetup-tilaisuuksia. Toimenpiteiden myötä luodaan MeetUp-konsepti, jonka perustalta verkostoitumista ja MeetUp-tapahtumia voidaan järjestää myös hankkeen jälkeisessä tulevaisuudessa.

 

Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman ja sen toimintalinjan 8 erityistavoitteen 12.2. mukainen. Toimenpiteet tukevat maakuntastrategian tavoitteita uudistuminen ja vetovoima. Hanke menestyi erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (18.10.2022) suositti hankkeen rahoittamista.

 

 

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää
. esittää Uudenmaan liitolle Lahti Software hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta,
. kohdentaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Päijät-Hämeen liitolle osoittamaa vuoden 2022 myöntämisvaltuutta käyttäen EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä korkeintaan 74 689 euroa, kuitenkin enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista,
. esittää, että Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa projektin etenemistä. Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen,
. esittää, että hankkeelle on perustettava ohjausryhmä ja että ohjausryhmään nimetään Päijät-Hämeen liiton edustaja.
. Ennen rahoituspäätöksen laatimista rahoittaja käy tuenhakijoiden kanssa tarvittaessa tarkentavat rahoitusneuvottelut hankesuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa