Dynasty tietopalvelu Haku RSS Päijät-Hämeen liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paijathamed10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

EAKR-rahoituspäätös (kielteinen): MAHIS - Matkailun hiilijalanjälki pienemmäksi Päijät-Hämeessä

 

Maakuntahallitus 13.03.2023 § 42  

44/15.00.05/2023  

 

 

 

Hakija: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Hakemusnumero: 401733

Toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi

Erityistavoite: 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Hankeaika: 1.9.2023-30.6.2025

 

Hankkeen tiivistelmä

Tavoitteet

 

Hankkeessa vähennetään matkailun hiilijalanjälkeä Päijät-Hämeessä ja kehitetään matkailualan yritysten vastuullisuutta. Toiminnan viitekehyksenä toimii vihreä siirtymä eli kestävä kehitys ja sen edistäminen. Hankkeessa edistetään energiatehokkuustoimenpiteitä ja vähennetään kasvihuonepäästöjä. Hankkeessa matkailualan yritykset hakevat vastuullisuussertifikaattia ja STF-merkkiä yhteiskehittäen LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Hankkeen aikana toteutetaan selvitys, joka tuo esille ne matkailuyritysten vastuullisuuden osa-alueet, joita tulisi lähivuosina Päijät-Hämeessä kehittää sekä tunnistetaan uusia tapoja alentaa yritysten hiilijalanjälkeä. Matkailualan yritysten osaamista kehitetään. Hanke vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillintää ja kestävää kehitystä matkailualalla, edistää vihreää kasvua ja vihreää siirtymää sekä tukee luonnonvarojen käyttöön liittyvää elinkeinolähtöistä TKI-toimintaa sekä resurssiviisautta.

 

Toimenpiteet

 

Hankkeessa toteutetaan yritysten vastuullisuusosaamisen lisäämistä sekä nykytason kartoitus. Tältä perustalta konkretisoidaan yritysten vastuullisuustoimet mm. laskemalla matkailuyrittäjien hiilijalanjälki ja luodaan kehittämissuunnitelma, jonka avulla se voi kehittää toimintatapojaan ympäristöystävällisemmiksi. Lisäksi hankkeessa yhteiskehitetään yrityksen vastuullisuusviestintää konkreettisiksi toimenpiteiksi. Lopuksi kerätään hankkeeseen osallistuneiden yritysten STF-alkukartoitukset ja hiilijalanjälkimittausten tulokset, joiden avulla tehdään selvitys, jonka avulla kartoitetaan mikä on päijäthämäläisten matkailuyritysten vastuullisuuden tila vuosina 2022-2024. Selvityksen avulla pyritään löytämään ne vastuullisuuden osa-alueet, jotka ovat kunnossa, sekä ne osa-alueet, joita tulisi alueellisesti erityisesti kehittää lähivuosina ja tunnistaa uusia tapoja alentaa hiilijalanjälkeä.

 

 

Kustannusarvio, €

Palkkakustannukset 101 677

Flat rate 40 % 40 671

Kustannukset yhteensä 142 348

 

Haettu rahoitus EAKR ja valtio 99 643 (70 %)

Oma rahoitus: Muu julkinen rahoitus 42 705

Rahoitus yhteensä 142 348

 

Rahoittajan arvio

Hanke tukee matkailuyritysten hiilijalanjäljen pienentämistä ja pyrkii jatkamaan aiemmassa jo päättyneessä hankkeessa virittynyttä arvokasta yhteistyötä LAB:n ja Lahti Regionin välillä. Hankkeen avulla olisi onnistuessaan mahdollisuudet parantaa selkeästi pk-yritysten hiilineutraalien palveluiden kehittämistä ja sillä on kunnianhimoiset tavoitteet yritysten vastuullisuussertifikaattien hankkimiseksi. Hankkeen toteutus pohjaa hyvin pitkälti jo aiemmassa hankkeessa asetettuihin tavoitteisiin, joita ei kuitenkaan kyetty saavuttamaan, eikä suunnitelmassa ole kyetty riittävästi kuvaamaan uuden hankkeen lisäarvoa aiemmalle jo rahoitetulle tekemiselle. Hankkeen toteutuksen aloittaminen vasta syyskuussa 2023 on tämän hakukierroksen tavoitteiden kannalta epätoivottava.

 

Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, mutta hanke ei menestynyt erityisten valintakriteerien ja ohjelman painotusten mukaisessa vertailussa.

 

Hankkeen käsittely

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (22.2.2023) ei suosittanut hankkeen rahoittamista.

 

 

Valmistelija Asian on valmistellut erityisasiantuntija Petri Veijalainen puh. 044 771 9466.

 

Esittelijä Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle
- MAHIS - Matkailun hiilijalanjälki pienemmäksi Päijät-Hämeessä  -hankkeen hylkäämistä ja että
- hanketta ei osarahoiteta alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 ohjelmasta eikä kohdisteta hankkeelle haettua EAKR- ja valtion rahoitusta edellä mainituin perusteluin.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa